caixavirtual@intergal.coop  ·  (+34) 669 781 006 ·

FAQS

QUE É?
Un proxecto que facilita o intercambio de bens, servizos e ideas á marxe das finanzas especulativas, baixo as condicións que decida o pleno da Asemblea de usuarios. Inclúe unha ferramenta informática que se está construíndo en INTERGAL Soc. Cooperativa Galega.
PARA QUEN?
PARA QUE SERVE?
É UN SISTEMA DE TROCO?
É UN BANCO DE HORAS?
É UNHA MOEDA SOCIAL?
COMO FUNCIONA?
COMO SE ORGANIZA?
QUEN PODE ESTAR NAS “COMISIÓNS DE TRABALLO”?
ACÉPTASE DIÑEIRO EFECTIVO?
COMO SE FAN AS OFERTAS E AS DEMANDAS?
QUEN CONTROLA A VALIDEZ DOS DATOS E A EQUIVALENCIA DAS OFERTAS E DEMANDAS?
QUE SE PODE OFERTAR OU DEMANDAR?
COMO SE LEVAN AS CONTAS?
ONDE E COMO SE PODEN VER AS CONTAS?
COMO SE CADRAN AS CONTAS?
COMO SE NUTREN OS “FONDOS PARA FALLIDOS”?
COMO SE NUTREN OS “FONDOS PROPIOS”?
COMO SE RELACIONARÍA A CAIXA VIRTUAL CON OUTRAS ENTIDADES?
HAI QUE PAGAR PARA USALA?